Asilzade (5)

0.50 Karat Yuvarlak Kesim Pırlanta Tektaş Yüzük

12.416 TL17.404 TL

0.27 Karat Yuvarlak Kesim Tektaş Pırlanta Yüzük

4.920 TL6.710 TL

0.50 Karat Yuvarlak Kesim HRD Sertifikalı Tektaş Pırlanta Yüzük

11.076 TL13.083 TL

0.70 Karat Yuvarlak Kesim GIA Sertifikalı Tektaş Pırlanta Yüzük

20.761 TL21.389 TL

0.45 Karat Yuvarlak Kesim Tektaş Pırlanta Yüzük

9.620 TL11.360 TL