Asilzade

0.50 Karat Yuvarlak Kesim Pırlanta Tektaş Yüzük

11.288 TL17.404 TL

0.27 Karat Yuvarlak Kesim Tektaş Pırlanta Yüzük

4.473 TL6.710 TL

0.50 Karat Yuvarlak Kesim HRD Sertifikalı Tektaş Pırlanta Yüzük

10.070 TL13.083 TL

0.70 Karat Yuvarlak Kesim GIA Sertifikalı Tektaş Pırlanta Yüzük

18.874 TL21.389 TL

0.45 Karat Yuvarlak Kesim Tektaş Pırlanta Yüzük

8.745 TL11.360 TL